Rozdział II. Zasady procesu karnego


Nazwa Rozmiar
02_01_Protokol przyjecia zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o sciganie.pdf 3 617,3k
02_02_Protokol przyjecia zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa i przesluchania w charakterze swiadka osoby zawiadamiajacej.pdf 1 382,0k
02_03_Postanowienie sadu w przedmiocie skargi na przewlekłosc postepowania.pdf 136,2k
02_04_Uzasadnienie sadu w procesie poszlakowym.pdf 262,5k
Wyświetlanie 4 rezultatów.

Rozdział III. Warunki dopuszczalności procesu


Nazwa Rozmiar
03_01_Postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k..pdf 252,5k
03_02_Wyrok umarzajacy postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 31 § 1 k.k..pdf 203,2k
03_03_Wyrok uniewinniajacy na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k..pdf 232,5k
Wyświetlanie 3 rezultatów.

Rozdział IV. Organy postępowania karnego


Wyświetlanie 12 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
04_01_Postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu.pdf 117,9k
04_02_Postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu_2.pdf 13 099,7k
04_03_Postanowienie o przekazaniu sprawy sadowi rownorzednemu (art. 36 k.p.k.).pdf 169,0k
04_04_Postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu (art 37 k.p.k.).pdf 5 453,2k
04_05_Postanowienie sadu wyzszej instancji o przekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu (art. 36 k.p.k.).pdf 210,6k
04_06_Postanowienie sadu wyzszej instancji o rozstrzygnieciu sporu kompetencyjnego miedzy sadami (art. 38 k.p.k.).pdf 267,6k
04_07_Postanowienie o nieprzekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu.pdf 4 075,1k
04_08_Wniosek o przekazanie sprawy sadowi rownorzednemu (art. 36 k.p.k.).pdf 123,3k
04_09_Postanowienie sadu wyzszej instancji o nieprzekazaniu sprawy innemu sadowi rownorzednemu (art. 36 k.p.k.).pdf 139,6k
04_10_Postanowienie sadu II instancji w przedmiocie wlasciwosci miejscowej sadu na skutek zazalenia obroncy.pdf 285,8k
04_11_Postanowienie o wylaczeniu sedziow i przekazaniu sprawy innemu sadowi.pdf 191,1k
04_12_Postanowienie o nieuwzglednieniu wniosku o wylaczenie sedziego.pdf 167,5k
Wyświetlanie 12 rezultatów.

Rozdział V. Strony, przedstawiciele procesowi oraz przedstawiciel społeczny


Nazwa Rozmiar
05_01_Postanowienie o ograniczeniu liczby oskarzycieli posiłkowych.pdf 126,6k
05_02_Zgloszenie sie do sprawy pelnomocnika pokrzywdzonego.pdf 202,6k
05_03_Subsydiarny akt oskarzenia.pdf 407,8k
05_04_Zarzadzenie o wyznaczeniu obroncy z urzedu.pdf 209,9k
Wyświetlanie 4 rezultatów.

Rozdział VI. Czynności procesowe


Wyświetlanie 42 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
06_01_Wyrok skazujacy - przywlaszczenie.pdf 715,1k
06_02_Wyrok skazujacy - wypadek komunikacyjny.pdf 1 077,2k
06_03_Wyrok warunkowo umarzajacy postepowanie.pdf 792,1k
06_04_Wyrok uniewinniajacy.pdf 1 350,5k
06_05_Wyrok nakazowy.pdf 738,7k
06_06_Wyrok laczny.pdf 1 142,5k
06_07_Wyrok sadu odwolawczego utrzymujacy wyrok sadu I instancji.pdf 215,9k
06_08_Wyrok SN uchylajacy wyrok sadu II instancji i przekazujacy sprawe do ponownego rozpoznania w postepowaniu odwolawczym.pdf 1 881,0k
06_09_Wyrok wznawiajacy postepowanie i uchylajacy zaskarzone orzeczenie.pdf 2 682,0k
06_10_Wyrok umarzajacy postepowanie na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. i art. 31 par. 1 k.k..pdf 1 544,1k
06_11_Postanowienie prokuratora o zasiegnieciu opinii bieglego.pdf 637,4k
06_12_Postanowienie sadu o zaliczeniu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary.pdf 849,0k
06_13_Zarzadzenie prokuratora o przekazaniu zazalenia do rozpoznania sadowi wlasciwemu.pdf 117,9k
06_14_Zarzadzenie sedziego o odmowie przyjecia wniosku o uzasadnienie.pdf 597,7k
06_15_Zarzadzenie o wyznaczeniu obroncy z urzedu.pdf 146,5k
06_16_Postanowienie o zmianie postanowienia w przedmiocie dopuszczenia opinii bieglego.pdf 395,4k
06_17_Postanowienie sadu o uwzględnieniu zazalenia.pdf 745,4k
06_18_Postanowienie sadu o uznaniu prywatnego aktu oskarżenia za bezskuteczny.pdf 699,4k
06_19_Zarzadzenie sadu o odmowie przyjecia apelacji.pdf 130,5k
06_20_Uzasadnienie wyroku skazujacego.pdf 9 689,0k
06_21_Postanowienie sadu o umorzeniu postepowania i zastosowaniu srodkow zabezpieczajacych.pdf 218,2k
06_22_Postanowienie sadu o nadaniu klauzuli wykonalnosci.pdf 767,7k
06_23_Postanowienie sadu o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia.pdf 973,6k
06_24_Postanowienie sadu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.pdf 2 196,0k
06_25_Postanowienie sadu o oddaniu podejrzanego pod dozor Policji.pdf 771,6k
06_26_Postanowienie prokuratora o przedstawieniu zarzutow.pdf 738,0k
06_27_Postanowienie sadu o sprostowaniu oczywistej omylki pisarskiej.pdf 518,1k
06_28_Postanowienie sadu o nadaniu klauzuli wykonalnosci.pdf 135,0k
06_29_Wniosek pokrzywdzonego o nadanie klauzuli wykonalnosci.pdf 127,1k
06_30_Wniosek dowodowy oskarzonego.pdf 175,6k
06_31_Wniosek o doreczenie odpisu prawomocnego wyroku.pdf 62,8k
06_32_Wniosek oskarzonego o przywrocenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego.pdf 337,3k
06_33_Protokol przeszukania mieszkania.pdf 1 425,9k
06_34_Protokol zatrzymania rzeczy.pdf 1 866,4k
06_35_Protokol przyjecia poreczenia majatkowego.pdf 252,2k
06_36_Protokol przesluchania swiadka.pdf 912,0k
06_37_Protokol zatrzymania osoby.pdf 737,1k
06_38_Protokol zatrzymania osoby+pouczenia.pdf 1 439,6k
06_39_Protokol rozprawy glownej.pdf 4 982,6k
06_40_Zarzadzenie prokuratora o odmowie dostepu do akt postepowania.pdf 103,8k
06_40_Zarzadzenie prokuratora o udostepnieniu podejrzanemu akt postepowania w zakresie dowodow stanowiacych podstawe TA.pdf 621,7k
06_41_Zawiadomienie o terminie rozprawy.pdf 181,7k
Wyświetlanie 42 rezultatów.

Rozdział VII. Dowody


Wyświetlanie 15 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
07_01_Wniosek dowodowy.pdf 787,7k
07_02_Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii zespołowej.pdf 143,0k
07_03_Zarzadzenie przeprowadzenia wywiadow srodowiskowych przez kuratora.pdf 211,3k
07_04_Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego.pdf 184,2k
07_05_Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy.pdf 146,8k
07_06_Protokol przesłuchania podejrzanego.pdf 1 968,1k
07_07_Pouczenia dla podejrzanego.pdf 1 209,6k
07_08_Protokol przesluchania swiadka.pdf 912,0k
07_09_Pouczenia dla swiadka.pdf 735,8k
07_10_Protokol konfrontacji.pdf 1 178,9k
07_11_Protokol okazania.pdf 1 088,7k
07_12_Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii bieglego.pdf 165,6k
07_13_Protokol ogledzin rzeczy.pdf 1 209,8k
07_14_Protokol ogledzin osoby.pdf 957,5k
07_15_Postanowienie o zleceniu wywiadu srodowiskowego.pdf 141,8k
Wyświetlanie 15 rezultatów.

Rozdział VIII. Środki przymusu


Wyświetlanie 22 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
08_01_Druk pouczen dla zatrzymanego.pdf 704,2k
08_02_Protokol zatrzymania osoby.pdf 737,1k
08_03_Protokol zatrzymania osoby+pouczenia.pdf 1 439,6k
08_04_Zazalenie na zatrzymanie.pdf 289,4k
08_05_Postanowienie sadu w przedmiocie rozpoznania zazalenia na zatrzymanie.pdf 839,1k
08_06_Zarzadzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego.pdf 657,2k
08_07_Zazalenie na zastosowanie srodka zapobiegawczego.pdf 1 558,3k
08_08_Wniosek o uchylenie dozoru Policji.pdf 98,0k
08_09_Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.pdf 1 052,8k
08_10_Protokol z posiedzenia sadu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.pdf 478,2k
08_11_Postanowienie sadu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.pdf 1 477,3k
08_12_Zazalenie na przedluzenie tymczasowego aresztowania.pdf 323,3k
08_13_Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z zastrzezeniem zamiany na poreczenie majatkowe.pdf 214,8k
08_14_Postanowienie prokuratora o zastosowaniu poreczenia majatkowego.pdf 860,3k
08_15_Postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji.pdf 860,3k
08_16_Postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji polaczonego z zakazem opuszczania kraju.pdf 860,3k
08_17_Postanowienie prokuratora o zastosowaniu nakazu opuszczenia lokalu.pdf 984,4k
08_18_Postanowienie sadu w przedmiocie wniosku prokuratora o przedluzenie stosowania nakazu opuszczenia lokalu.pdf 110,0k
08_19_Postanowienie prokuratora o poszukiwaniu podejrzanego.pdf 202,1k
08_20_List gonczy.pdf 333,9k
08_21_Postanowienie o ukaraniu kara porzadkowa swiadka.pdf 221,7k
08_22_Postanowienie o zastosowaniu zabezpieczenia majatkowego.pdf 596,2k
Wyświetlanie 22 rezultatów.

Rozdział IX. Postępowanie przygotowawcze


Wyświetlanie 21 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
09_00_Protokol przyjecia zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o sciganie.pdf 3 637,2k
09_01_Protokol przyjęcia ustnego zawiadomienia o popelnieniu przestępstwa (prywatnoskargowe).pdf 1 872,9k
09_02_Postanowienie o wszczeciu dochodzenia.pdf 310,1k
09_03_Postanowienie o wszczeciu sledztwa.pdf 258,8k
09_04_Zawiadomienie o wydaniu postepowania o wszczeciu sledztwa.pdf 64,3k
09_05_Postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa.pdf 7 216,0k
09_06_Postanowienie o przedluzeniu sledztwa.pdf 190,7k
09_07_Postanowienie o przedluzeniu okresu sledztwa.pdf 166,4k
09_08_Postanowienie o przedstawieniu zarzutow.pdf 231,2k
09_09_Postanowienie o przedstawieniu zarzutow (2).pdf 68,3k
09_10_Postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutow.pdf 74,8k
09_11_Postanowienie o zamknieciu sledztwa.pdf 60,0k
09_12_Samoistny wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy.pdf 86,7k
09_13_Wniosek o warunkowe umorzenie postepowania.pdf 1 053,1k
09_14_Wniosek o umorzenie postepowania i zastosowanie srodka zabezpieczajacego.pdf 1 618,7k
09_15_Postanowienie o umorzeniu sledztwa przeciwko osobie.pdf 1 313,8k
09_16_Postanowienie sadu o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia.pdf 60,1k
09_17_Postanowienie sadu o umorzeniu postepowania z uwagi na oczywisty brak podstaw oskarzenia.pdf 274,5k
09_18_Postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu sledztwa.pdf 952,8k
09_19_Postanowienie w sprawie zwrotu sprawy prokuratorowi.pdf 521,6k
09_20_Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o umorzeniu sledztwa.pdf 179,5k
Wyświetlanie 21 rezultatów.

Rozdział X. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji


Wyświetlanie 22 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
10_01_Postanowienie sadu w przedmiocie orzeczenia przepadku w wyniku wniesionego w tym zakresie wniosku przez prokuratora.pdf 189,1k
10_02_Postanowienie sadu o umorzeniu postepowania z uwagi na oczywisty brak podstaw oskarzenia.pdf 42 165,2k
10_03_Wyrok warunkowo umarzajacy postepowanie.pdf 792,3k
10_04_Postanowienie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie i zastosowanie -srodka zabezpieczajacego.pdf 347,9k
10_05_Postanowienie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie i zastosowanie -srodka zabezpieczajacego (2).pdf 224,4k
10_06_Postanowienie o wylaczeniu jawnosci rozprawy.pdf 168,3k
10_07_Postanowienie o zezwoleniu na rejestracje rozprawy dla przedstawicieli TV i prasy.pdf 168,3k
10_08_Zarzadzenie o wyznaczeniu rozprawy glownej.pdf 172,5k
10_09_Protokol rozprawy.pdf 2 938,5k
10_10_Postanowienie o prowadzeniu postepowania pod nieobecnosc oskarzonego na rozprawie.pdf 284,8k
10_11_Pouczenie sadu o zmianie mozliwosci kwalifikacji prawnej czynu.pdf 273,7k
10_12_Postanowienie o wznowieniu przewodu sadowego (2).pdf 133,0k
10_13_Postanowienie uzupełniajace w trybie art. 420 k.p.k..pdf 155,1k
10_14_Wyrok skazujacy - przywlaszczenie.pdf 718,9k
10_15_Wyrok skazujacy - wypadek komunikacyjny.pdf 1 077,2k
10_16_Wyrok skazujacy - zabojstwo.pdf 426,1k
10_17_Wyrok uniewinniajacy.pdf 1 350,6k
10_18_Uzasadnienie wyroku skazujacego.pdf 9 671,7k
10_19_Uzasadnienie wyroku skazujacego w sprawie poszlakowej.pdf 110,7k
10_20_Wyrok warunkowo umarzajacy postepowanie karne z uzasadnieniem.pdf 319,6k
10_21_Wyrok umarzajacy postepowanie na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. i art. 31 par. 1 k.k..pdf 1 526,2k
10_22_Wezwanie do uiszczenia przepadku rownowartosci korzysci majatkowej.pdf 88,3k
Wyświetlanie 22 rezultatów.

Rozdział XI. Zwyczajne środki zaskarżenia


Wyświetlanie 15 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
11_01_Apelacja zawierajaca zarzuty naruszenia prawa materialnego.pdf 282,1k
11_02_Apelacja zawierajaca zarzuty naruszenia prawa procesowego.pdf 292,0k
11_03_Apelacja zawierajaca zarzuty bledu w ustaleniach faktycznych.pdf 294,9k
11_04_Apelacja zawierajaca zarzuty razaco niewspolmiernej kary.pdf 270,0k
11_05_Postanowienie sadu o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania.pdf 133,2k
11_06_Wyrok sadu odwolawczego utrzymujacy wyrok sadu I instancji.pdf 312,1k
11_07_Wyrok sadu odwolawczego uchylajacy wyrok sadu I instancji i przekazujacy sprawe do ponownego rozpoznania.pdf 355,5k
11_08_Wyrok sadu odwolawczego zmieniajacy wyrok sadu I instancji.pdf 181,9k
11_09_Wyrok w sprawie o narkotyki.pdf 379,3k
11_10_Wzor apelacji od wyroku w sprawie o narkotyki.pdf 307,9k
11_11_Postanowienie sadu o uwzglednieniu zazalenia.pdf 168,0k
11_12_Zarzadzenie sadu o odmowie przyjecia zazalenia.pdf 134,2k
11_13_Zazalenie na postanowienie w przedmiocie kosztow postepowania.pdf 343,0k
11_14_Sprzeciw od wyroku nakazowego.pdf 667,3k
11_15_Zarzadzenie o odmowie przyjecia apelacji.pdf 130,5k
Wyświetlanie 15 rezultatów.

Rozdział XII. Postępowania szczególne


Nazwa Rozmiar
12_01_Prywatny akt oskarzenia.pdf 1 137,7k
12_02_Ustna skarga złozona do protokołu.pdf 960,8k
12_03_Pisemna skarga.pdf 276,0k
12_04_Protokol posiedzenia pojednawczego.pdf 147,2k
12_05_Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji w trybie prywatnoskargowym.pdf 148,9k
12_06_Protokol_umorzenie postepowania prywatnoskargowego _nieobecnosc oskarzyciela prywatnego.pdf 278,2k
12_07_Postanowienie sadu_własciwosc miejscowa (art. 212 k.k.).pdf 82,2k
12_08_Opinia o braku podstaw do złozenia wniosku o wznowienie postepowania.pdf 599,4k
12_09_Wyrok nakazowy.pdf 739,6k
12_10_Sprzeciw od wyroku nakazowego.pdf 667,3k
Wyświetlanie 10 rezultatów.

Rozdział XIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia


Wyświetlanie 16 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
13_01_Kasacja strony.pdf 458,5k
13_02_Kasacja strony (2).pdf 1 620,9k
13_03_Kasacja podmiotu kwalifikowanego (RPO).pdf 11 077,7k
13_04_Kasacja zawierajaca zarzuty z art. 439 k.p.k..pdf 921,7k
13_05_Kasacja zawierajaca zarzuty innego razacego naruszenia prawa.pdf 1 620,9k
13_06_Zarzadzenie o przyjeciu kasacji.pdf 175,1k
13_07_Zarzadzenie o odmowie przyjecia kasacji.pdf 133,5k
13_08_Postanowienie SN o pozostawieniu kasacji bez rozpoznania.pdf 284,8k
13_09_Postanowienie SN o oddaleniu kasacji uznanej za oczywiscie bezzasadna.pdf 1 270,0k
13_10_Wyrok sadu apelacyjnego wznawiajacy postepowanie i uchylajacy zaskarzone orzeczenie.pdf 257,8k
13_11_Wyrok SN uchylajacy zaskarzone orzeczenie i umarzajacy postepowanie.pdf 115,1k
13_12_Wyrok SN uchylajacy zaskarzone orzeczenie i uniewinniajacy skazanego.pdf 197,6k
13_13_Wyrok SN oddalajcy kasacje.pdf 151,1k
13_14_Wniosek o wznowienie postepowania sadowego.pdf 433,0k
13_15_Wyrok wznawiajacy postępowanie i uchylajacy zaskarzone orzeczenie.pdf 3 395,5k
13_16_Opinia o braku podstaw do złozenia wniosku o wznowienie postepowania.pdf 599,4k
Wyświetlanie 16 rezultatów.

Rozdział XIV. Postępowania następcze


Nazwa Rozmiar
14_01_Opinia sadu w przedmiocie wniosku o ulaskawienie.pdf 136,3k
14_02_Wyrok skazujacy orzekajacy kare laczna.pdf 128,1k
14_03_Wyrok laczny.pdf 1 139,2k
14_04_Postanowienie o umorzeniu postepowania w przedmiocie wydania wyroku lacznego.pdf 245,4k
14_05_Postanowienie w przedmiocie podjecia warunkowo umorzonego postepowania.pdf 141,7k
14_06_Wniosek o odszkodowanie z tytulu niewatpliwie nieslusznego zatrzymania.pdf 151,2k
14_07_Wniosek o odszkodowanie za niesluszne skazanie.pdf 286,1k
14_08_Wyrok o odszkodowanie za niesluszne zatrzymanie.pdf 196,2k
Wyświetlanie 8 rezultatów.

Rozdział XV. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych


Nazwa Rozmiar
15_01_Wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie wydania polskiego obywatela.pdf 13 043,0k
15_02_Zazalenie prokuratora na postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalnosci przekazania obywatela.pdf 2 278,1k
15_03_Postanowienie o dopuszczalnosci wydania obywatela polskiego.pdf 220,1k
15_04_Postanowienie o niedopuszczalnosci wydania polskiego obywatela do USA.pdf 3 100,9k
15_05_Postanowienie o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania.pdf 546,6k
15_06_Postanowienie o odmowie wydania europejskiego nakazu aresztowania.pdf 1 122,4k
15_07_Wniosek o przejecie kary do wykonania w Polsce.pdf 32,8k
15_08_Wniosek o przejecie kary do wykonania w Polsce (2).pdf 965,1k
Wyświetlanie 8 rezultatów.

Rozdział XVI. Koszty procesu


Nazwa Rozmiar
16_01_Postanowienie uzupelniajace o kosztach procesu.pdf 142,5k
16_02_Postanowienie o ustaleniu kosztow w sprawie zlozonej podmiotowo.pdf 171,3k
16_03_Postanowienie o umorzeniu kosztow postepowania.pdf 104,4k
16_04_Postanowienie o zwrocie kosztow dla bieglego.pdf 94,2k
16_05_Postanowienie o zwrocie utraconego zarobku dla swiadka.pdf 173,6k
16_06_Postanowienie o przyznaniu kosztow dla obroncy z urzedu.pdf 5 045,5k
16_07_Postanowienie uzupelniajace o wynagrodzeniu dla obroncy.pdf 118,3k
16_08_Zazalenie na postanowienie w przedmiocie kosztow procesu.pdf 273,1k
16_09_Wyrok uniewinniajacy i skazujacy wraz z kosztami.pdf 239,9k
Wyświetlanie 9 rezultatów.